Nieuwe Waalse grondverzetsregeling 6 maand uitgesteld

29.10.2019

De Waalse regering heeft zopas beslist om de nieuwe grondverzetsregeling met 6 maanden uit te stellen. Het nieuwe uitvoeringsbesluit (Arrêté du Gouvernement Wallon (AGW)) van 5 juli 2018 mbt het beheer en de traceerbaarheid van grond zal pas op 1 mei 2020 in voege gaan.

Walterre is volledig operationeel. Het team van Laura Derudder, directeur van Walterre, staat klaar om alle actoren betrokken bij het grondverzet in Wallonië bij te staan met raad en daad. Walterre startte de voorbije maand reeds met de behandeling van  de ‘Rapports Qualités des Terres’ (RQT, de Waalse variant van een technisch verslag) en zal ook de komende maanden, in aanloop van de start op 1 ‘mei, Certificats Controle Qualité des Terres’ afleveren (CCQT, de Waalse variant van een conformverklaring).

Vanaf 1 november is ook het digitaal platform van Walterre online. U kan uw ‘Rapport Qualités des Terres’ vanaf dan indienen via het platform en het ‘Certificat Controle Qualité des Terres’ downloaden, op voorwaarde dat u geregistreerd bent via het daartoe voorziene formulier op de website van Walterre.

Meer info : www.walterre.be