Nieuwe sjablonen opmaak technisch verslag

20.08.2019

Op 1 april 2019 traden het vernieuwde Vlarebo en de bijhorende standaardprocedures en codes van goede praktijk in voege. Naar aanleiding uw feedback tijdens de afgelopen weken heeft Grondbank haar sjabloon voor het technisch verslag aangepast. Het nieuwe sjabloon (Grondbank ontwikkelde een aparte versie voor grondwerken en voor bagger- en ruimingswerken) werden reeds toegelicht op onze infosessie van 13 juni 2019.   

Net zoals de oorspronkelijke versie is dit geen verplicht “format”, maar een richtinggevend document over de minimale informatie die in het technisch verslag vermeld moet worden met het oog op een vlotte behandeling.  

Ondersteunende uitleg

  • In de grijs gemarkeerde tekstvelden wordt verduidelijkt welke info verwacht wordt.
  • Bijkomend zijn infokaders (“nota aan de EBSD”) voorzien die wat extra duiding geven over de meerwaarde/noodzaak van de gevraagde informatie. 
    We stellen vast dat de behandeling van technische verslagen vaak onderbroken moet worden door een vraag bijkomende gegevens.  Dit is voor zowel de erkende bodemsaneringsdeskundige (die terug in het dossier moet duiken) als voor Grondbank geen efficiënte werkwijze.  

Op de infosessie van 13 juni werd onze vernieuwde aanpak voor kwaliteitsborging (behandeling technische verslagen) uitgebreid toegelicht: klik hier voor meer info

Heeft u nog vragen ? neem gerust contact op met elisa.vermeulen@grondbank.be of cindy.bullens@grondbank.be

U kan de documenten hier downloaden:

- sjabloon Technisch verslag grondwerken: klik hier

- sjabloon Technisch verslag bagger- en ruimingsspecie: klik hier