Nieuwe sjablonen opmaak technisch verslag

04.07.2019

Op 1 april 2019 traden de vernieuwde Vlarebo en de bijhorende standaardprocedures en codes van goede praktijk in voege. Naar aanleiding van de ervaringen/veel voorkomende vragen de voorbije weken heeft Grondbank haar sjabloon technisch verslag aangepast en toegelicht op de infosessie 13 juni 2019.   

Net zoals de oorspronkelijke versie is dit geen verplicht “format” maar een richtinggevend document over de minimale informatie die in het technisch verslag vermeld moet worden met het oog op een vlotte behandeling van het technisch verslag.  

 • In de grijs gemarkeerde tekstvelden wordt verduidelijkt welke info verwacht wordt.
 • Bijkomend zijn infokaders (“nota aan de EBSD”) voorzien die wat extra duiding geven over de meerwaarde/noodzaak van de gevraagde informatie. 
  We stellen vast dat de behandeling van technische verslagen vaak onderbroken moet worden door een vraag bijkomende gegevens.  Dit is voor zowel de erkende bodemsaneringsdeskundige (die terug in het dossier moet duiken) als voor Grondbank geen efficiënte werkwijze.  

Op de infosessie werd onze vernieuwde aanpak voor kwaliteitsborging (behandeling technische verslagen) toegelicht:

 • De onvolledigheden/tekortkomingen die aanleiding geven tot de vraag bijkomende gegevens worden geregistreerd (alsook of deze finaal een impact hadden op de gebruiksmogelijkheden of niet).
  • Deze registratie laat toe de kwaliteitsverantwoordelijken bij de bodemsaneringsdeskundigen systematischer te informeren over de meest gestelde vragen, zodat dit verder intern opgevolgd kan worden.
  • Deze registratie laat ons uiteraard ook toe onze eigen werking te evalueren en te verbeteren.
 • Indien er belangrijke informatie ontbreekt in het technisch verslag, zal een toeslag van 50€ aangerekend worden.
 • Indien we geen reactie ontvangen op een vraag bijkomende gegevens binnen een periode van 30 dagen zal het dossier afgesloten worden met een niet conform-verklaring.  Uiteraard is het altijd mogelijk om het dossier in een latere fase opnieuw te openen via een addendum.

Meer informatie? Elisa.vermeulen@grondbank.be of Cindy.Bullens@grondbank.Be

De sjablonen zijn op aanvraag te verkrijgen op grondbank@grondbank.be.