Nieuwe meldingsplicht - aansluiting aannemer kleine werf

25.03.2019

De meldingsplicht is nu ook van toepassing voor het transport van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is. Per bestemming moet de aannemer het transport voorafgaandelijk melden. Na afloop van het transport bevestigt hij het geleverde volume. De aannemer dient te beschikken over een verklaring van de bouwheer dat het over een werk gaat met een totaal volume kleiner dan 250m³ en dat het terrein niet verdacht is voor bodemverontreiniging. 

Aansluiting 'aannemer kleine werf'

Aannemers die enkel kleine werken uitvoeren waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, kunnen aansluiten als 'aannemer kleine werf'. Zij krijgen toegang tot onze Grondbank Community en kunnen de meldingen via internet uitvoeren. Deze applicatie biedt ook de mogelijkheid om een vrachtdocument te downloaden.

U kan aansluiten m.b.v. het aansluitingsformulier in bijlage. De aansluiting voor 'aannemer kleine werf' bedraagt 100€/jaar.

Aannemers die reeds aangesloten zijn bij de Grondbank - omdat zij werken uitvoeren waarvoor een technisch verslag is opgesteld - kunnen automatisch gebruik maken van de 'melding kleine werf'.