Nieuwe CvGP gebruik van uitgegraven grond en granulaten - Brussels gewest

28.09.2019

Eerder dit jaar informeerde Grondbank u reeds over de nieuwe code van goede praktijk voor het gebruik van uitgegraven grond en granulaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons nieuwsbericht gaf een overzicht van de  nieuwigheden die op 15/03/2019 van kracht werden.

Op 30/08/2019 publiceerde Leefmilieu Brussel opnieuw een aangepaste versie van deze CvGP.

Wat is er nieuw?

De nieuwe versie van de Codes van Goede Praktijk gaat opnieuw een stapje verder. Zo krijgt de erkende bodemverontreinigingsdeskundige een prominentere rol in de opvolging en de traceerbaarheid van de uitgegraven grond en granulaten. Ook wordt het bodembeheerrapport geïntroduceerd.

De belangrijkste toevoegingen zijn: 

  1. Afwijkingen op de gebruiksvoorwaarden van de CvGP zijn mogelijk voor specifieke projecten of toepassingen op voorwaarde dat  deze zijn opgenomen in de gelijkvormigheidsverklaring van het saneringsvoorstel of de milieuvergunning;
  2. Voor het gebruik van uitgegraven gronden of granulaten, in of in rechtstreeks contact met de bodem, is geen technisch verslag nodig
    • indien het gaat om natuurlijke granulaten;
    • indien het gaat om gebruik ter plaatse op de openbare weg en mits voldaan is aan specifieke voorwaarden.
  3. De aanvoer en het gebruik van uitgegraven gronden en granulaten moet gebeuren onder toezicht van een in Brussel erkend bodemverontreinigingsdeskundige;
  4. Op vraag van de eindgebruiker maakt de bodemverontreinigingsdeskundige een bodembeheerrapport op om te bevestigen dat het gebruik van de uitgegraven grond of granulaten gebeurde in overeenstemming met de CvGP én de voorwaarden van de vergunning. Dit bodembeheerrapport wordt ter informatie aan het BIM overgemaakt. Het gebruik van uitgegraven grond en granulaten ihkv een sanering wordt gerapporteerd via de eindbeoordeling;
  5. In verband met de uitvoeringsstrategieën voor boringen en staalnemingen werden een aantal verduidelijkingen toegevoegd;
  6. In bijlage wordt tenslotte de type-inhoud van een bodembeheerrapport beschreven.

De volledige Code van Goede Praktijk vindt u hier

Vragen? Neem contact op met joris.vanderhallen@grondbank.be