Nieuwe aanpak behandeling technische verslagen

21.08.2019

De behandeling van technische verslagen wordt vaak vertraagd door een vraag naar bijkomende gegevens.  Dit is zowel voor zowel de erkende bodemsaneringsdeskundige als voor de Grondbank erg vervelend. Daarom hanteren wij sinds kort een nieuwe aanpak, gericht op een betere opvolging en meer efficiëntie. Bovendien kadert dit in de kwaliteitsborging zoals voorzien in het nieuwe Vlarebo. Op onze infosessie voor erkende bodemsaneringsdeskundigen van 13 juni werd onze vernieuwde aanpak bij de behandeling van technische verslagen toegelicht.

Een overzicht:

  • De onvolledigheden/tekortkomingen die aanleiding geven tot de vraag voor bijkomende gegevens worden geregistreerd in onze databank. Ook wordt aangegeven of deze een impact hadden op de gebruiksmogelijkheden van de bodemmaterialen (wijziging besluit).
    • Deze registratie laat toe om de bodemsaneringsdeskundigen systematischer te informeren over de meest gestelde vragen, zodat dit verder intern opgevolgd kan worden.
    • Deze registratie laat ons bovendien toe om onze eigen werking te evalueren en te verbeteren.
  • Indien er belangrijke informatie ontbreekt in het technisch verslag, wordt een toeslag van 50€ aangerekend.
  • Indien we geen reactie ontvangen op een vraag bijkomende gegevens binnen een periode van 30 dagen zal het dossier afgesloten worden met een niet-conformverklaring.  Uiteraard is het altijd mogelijk om het dossier in een latere fase opnieuw te openen via een addendum.

Hefet u hierover vragen ? stuur gerust een bericht naar Elisa.vermeulen@grondbank.be of Cindy.Bullens@grondbank.be