Meldingsplicht voor kleine werven (<250m³) vanaf 1 april 2019

08.02.2019

Vanaf 1 april moeten alle transporten vanaf 'kleine werven' voorafgaandelijk gemeld worden aan een erkende bodembeheerorganisatie.

Kleine werven 

'Kleine werven' zijn die projecten waarbij er in totaal minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomt, en waarbij het om een onverdacht terrein gaat. Voor dergelijke werven is er geen technisch verslag nodig. Maar vanaf 1 april 2019 moet elke verplaatsing (met een voertuigcombinatie van meer dan 3,5 ton) vanaf deze werven naar een eindbestemming, op voorhand gemeld worden aan een erkende bodembeheerorganisatie. 

Deze meldingsplicht ligt bij de 'uitvoerder van de werken' : de aannemer die de grond-, bagger- of ruimingswerken uitvoert.  Belangrijk is dat de melding dient te gebeuren per bestemming waarnaar de bodemmaterialen worden vervoerd, en niet voor elke vrachtwagen. 

Afvoer naar een TOP - 'melding ongekend' 

Wanneer bodemmaterialen van 'kleine werven' niet naar een nieuwe eindbestemming worden vervoerd, maar naar een tussentijdse opslagplaats (TOP), centrum voor grondreiniging (CGR) of centrum voor silbverwerking (CSV), dan is deze meldingsplicht ook van toepassing. Dergelijke meldingsplicht bestond vóór 1 april 2019 ook reeds, echter wordt deze nu uitgebreid naar alle verplaatsingen met een voertuigcombinatie van meer dan 3,5 ton.

Doe uw meldingen via Grondbank Community

U kan deze beide meldingen heel eenvoudig uitvoeren via onze Grondbank Community:

- voor afvoer van bodemmaterialen naar een TOP/CGR/CSV, gebruikt u de 'Grondtransportmelding ongekend', net zoals voordien. U vindt deze via 'Meldingen van en naar TOP'

- voor transport naar een eindbestemming (waar de bodemmaterialen effectief gan worden toegepast), zal u binnenkort over een nieuwe functionaliteit beschikken : 'melding kleine werven'. Deze wordt snel aan uw hoofdmenu worden toegevoegd. 

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.