Meldingsplicht : speciale regeling voor steden en gemeenten

12.03.2019

Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe meldingsplicht van kracht voor transport van alle bodemmaterialen (uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib en grondbrij).

Voor steden en gemeenten werd een specifieke regeling uitgewerkt. Sommige diensten (bvb de groendienst) van de stad of gemeente voeren zelf grond- of ruimingswerken uit. De overtollige bodemmaterialen van deze werken worden dikwijls afgevoerd naar het gemeentelijk depot om later elders te worden gebruikt of verder doorgevoerd te worden naar een tussentijdse opslagplaats.

Voor dergelijke verplaatsingen door het eigen personeel kan de melding op periodieke basis gebeuren, en dit via een overeenkomst met de Grondbank 

Principes 

De Grondbank werkte een plan van aanpak uit op maat van de steden en gemeenten. De belangrijkste principes zijn:

- De stad of gemeente sluit een overeenkomst af met een erkende bodembeheerorganisatie (eBBO). De nodige afspraken worden gemaakt ivm de onderlinge communicatie;
- Voor elke periode van 3 maand* doet zij een gebundelde melding voor het transport van overschotten door de eigen diensten;
- Elke melding krijgt een uniek nummer;
- Dit unieke meldingsnummer wordt vermeld op elk transportdocument;
- Via een register van de transporten kan worden geverifieerd of een welbepaald transport (bvb bij wegcontrole) voldoet aan de traceerbaarheidsregels van Vlarebo. Dit register wordt minstens 5 jaar bijgehouden door de stad/gemeente;
- Na afloop van de periode, geeft de stad/gemeente het totaal afgevoerde volume door aan de eBBO en doet een nieuwe melding voor de volgende periode.

Handhaving

Deze meldingsplicht kadert in een verscherpte handhaving. Bij een wegcontrole of een controle op bvb een bestemming waar bodemmaterialen worden aangevoerd, kan de politie of milieuambtenaar contact opnemen met de erkende bodembeheerorganisatie. Aan de hand van het meldingsnummer dat op het vrachtdocument is vermeld, kan dan worden nagegaan of de regels correct werden gevolgd.  

Overeenkomst met de Grondbank

Grondbank biedt de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een overeenkomst af te sluiten voor deze periodieke melding. In deze overeenkomst worden de praktische afspraken ivm de periodieke melding en de onderlinge communicatie vastgelegd. Via deze overeenkomst kunnen zij gebruik ook gebruik maken van onze Grondbank Community om de meldingen online uit te voeren. 

Vragen over de periodieke meldingsplicht, ons plan van aanpak en de overeenkomst met de Grondbank ? Contacteer ons via grondbank@grondbank.be

* de periode kan in samenspraak worden aangepast.