Meldingsplicht : speciale regeling voor grondbrij van landbouwactiviteiten

31.03.2019

Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe meldingsplicht van kracht voor transport van bodemmaterialen. Deze is ook van toepassing op het transport van grondbrij, afkomstig van het wassen van land- en tuinbouwgewassen. 

Omdat grondbrij afkomstig is van landbouwterreinen en slechts in beperkte hoeveelheden vrijkomt, is de opmaak van een technisch verslag niet nodig. Het transport ervan echter vereist een melding bij een erkende bodembeheerorganisatie (eBBO).

Zowel landbouwbedrijven als voedingsverwerkende bedrijven worden geconfronteerd met de nieuwe meldingsplicht. De geoogste gewassen worden gereinigd en ontdaan van resten teelaarde in het landbouwbedrijf zelf of bij de verwerker. Deze overschotten grondbrij worden meestal in kleine retourvrachten opnieuw naar de akkers - waar de gewassen vandaan kwamen - afgevoerd.

Voor beiden kan de melding op periodieke basis gebeuren, en dit via een overeenkomst met de Grondbank.  

Principes 

- De landbouwer of het voedingsverwerkende bedrijf* sluit aan bij de Grondbank;
- Voor elke periode van 3 maand tot 1 jaar maand (overeen te komen) doet zij een periodieke melding voor de afvoer van de grondbrij naar de landbouwakkers. Dit kan eenvoudig via onze nieuwe online toepassing, op maat van de landbouwsector.
- Elke melding krijgt een uniek nummer;
- Het unieke meldingsnummer wordt vermeld op elk transportdocument;
- Via een register van de transporten kan worden geverifieerd of een welbepaald transport (bvb bij wegcontrole) voldoet aan de traceerbaarheidsregels van Vlarebo. Dit register wordt minstens 5 jaar bijgehouden;
- Na afloop van de periode, geeft de landbouwer of het voedingsverwerkend bedrijf het totaal afgevoerde volume door aan de eBBO en doet een nieuwe melding voor de volgende periode.

Handhaving

Deze meldingsplicht kadert in een verscherpte handhaving. Bij een wegcontrole of een controle op bvb een bestemming waar bodemmaterialen worden aangevoerd, kan de politie of milieuambtenaar contact opnemen met de erkende bodembeheerorganisatie. Aan de hand van het meldingsnummer dat op het vrachtdocument is ermeld, kan dan worden nagegaan of de regels correct werden gevolgd.  

Overeenkomst

Grondbank biedt de mogelijkheid aan landbouwers en voedingsverwerkende bedrijven om een overeenkomst af te sluiten voor deze periodieke melding. In deze overeenkomst worden de praktische afspraken ivm de periodieke melding en de onderlinge communicatie vastgelegd. Via deze overeenkomst kunnen zij ook gebruik maken van onze Grondbank Community om de meldingen volledige digitaal uit te voeren, met een minimum aan administratie.  

Aansluiting

Zowel landbouwers, voedingsverwerkende bedrijven als beroepsorganisaties kunnen aansluiten bij de Grondbank om deze nieuwe periodieke meldingsplicht te vervullen. In bijlage vindt u het aansluitingsformulier. Aansluitingstarief: 

- Voedingsverwerkende bedrijven en beroepsorganisaties : 250,-€/jaar
- Landbouwers : 100,-/jaar

* de voedingsverwerkende bedrijven worden dikwijls vertegenwoordigd door overkoepelende beroepsfederaties. De mogelijkheid is voorzien dat deze beroepsorganisaties de meldingsplicht van hun leden op zich nemen, in het kader van hun dienstverlening.

Vragen ? Contacteer ons gerust via grondbank@grondbank.be