Melding kleine werf - stap voor stap

28.02.2021

Het melden van een transport van bodemmaterialen vanaf een kleine werf (totale uitgraving < 250m³ , onverdacht terrein) naar een eindbestemming, kan u eenvoudig doen via onze Grondbank Community. 

Hoe doet u een melding kleine werf? 

 • Log in op de grondbank Community (bovenaan rechts op www.grondbank.be) met uw login en paswoord
 • Klik in de hoofdpagina op 'Melding kleine werf'
 • Vervolledig de melding met o.a. : (klik telkens op 'volgende' om naar het volgende scherm te gaan)
  • adres van herkomst : Locatie herkomst
  • adres van bestemming : Locatie bestemming
  • naam van uw project : Algemene informatie 
  • hoeveelheid te transporteren bodemmaterialen (m³) en het type (uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib, grondbrij) : Bodem informatie
  • de actoren : de grondwerker/ruimer en de transporteur : Actoren
 • Verifieer de ingevulde gegevens (Overzicht) en klik opnieuw op 'volgende' : uw melding is compleet!
 • Klik nogmaals op 'volgende' en klik vervolgens rechtsbovenaan op 'genereer vrachtbon' om een pdf van de bijhorende vrachtbon te verkrijgen.  

Het volgende instructiefilmpje loodst u doorheen alle stappen : Hoe dien ik een 'Melding kleine werf' in via de Grondbank Community?

Belangrijk : De aannemer dient te beschikken over een verklaring van de bouwheer dat het over een werk gaat met een totaal volume kleiner dan 250m³ en dat het terrein niet verdacht is voor bodemverontreiniging. Meer info hierover op onze website.