Infosessie erkende bodemsaneringsdeskundige 13 juni 2019

28.05.2019

Op 1 april 2019 traden de vernieuwde Vlarebo en de bijhorende standaardprocedures en codes van goede praktijk in voege. Naar aanleiding van de ervaringen/veel voorkomende vragen de voorbije weken heeft Grondbank haar sjabloon technisch verslag aangepast.

Op 13 juni 2019 lichten we dit nieuwe sjabloon graag toe.

Net zoals de oorspronkelijke versie is dit geen verplicht “format” maar een richtinggevend document over de minimale informatie die in het technisch verslag vermeld moet worden met het oog op een vlotte behandeling van het technisch verslag.  Daarbij zullen we voornamelijk dieper ingaan op de nieuwigheden zoals bagger- en ruimingsspecie, asbest, afperkend onderzoek, conceptueel sitemodel, delfstoffentoets …

We voorzien voldoende tijd voor interactie en vraagstelling. Aarzel niet om vragen voorafgaandelijk over te maken (elisa.vermeulen@grondbank.be).

In de loop van september volgt er nog een startersopleiding, gericht naar nieuwe werknemers bij bodemsaneringsdeskundigen, waarin meer gedetailleerd ingegaan wordt op de belangrijkste stappen voor de opmaak van het technisch verslag

Praktisch 

Wanneer: donderdag 13 juni 2019 van 9u tot 12u (onthaal vanaf 8u45)

Waar: Grondbank vzw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

Inschrijven: gratis voor aangesloten erkende bodemsaneringsdeskundigen, voorafgaandelijk inschrijven verplicht via volgende link: klik hier

Bereikbaarheid: 
Met de trein: ons kantoor is op 5 min. loopafstand van het Centraal Station te Brussel. 
Met de auto: parkeergelegenheid in de buurt: parking Albertine of Grote Markt

We voorzien aanwezigheidsattesten i.k.v. de jaarlijkse bijscholing cfr art. 53/3 §1 9° van VLAREL.