Hoe omgaan met PFAS bij het gebruik van bodemmaterialen ?

02.10.2019

(Opgelet : geactualiseerde versie vindt u hier)

Oude artikel : 

Grondbank heeft een eerste informatienota opgesteld ivm PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen).

Deze samenvattende nota is een leidraad voor de erkende bodemsaneringsdeskundige. Ze bevat de volgende informatie :

  • Een beschrijving van PFAS als 'emerging contaminants' en hun oorsprong;
  • Richtinggevende normen in afwachting van een definitief normenkader. De eBSD blijft daarbij onverminderd verantwoordelijk om de veilige toepassing van deze toetsingswaarden te beoordelen;
  • Een richtlijn ivm de Studie Ontvangende Groeve m.b.t. PFAS.

U vindt de informatienota hier. (de geupdate versie vindt u hier)