Het belang van xml's voor de inventarisatie van PFAS-analyses

14.09.2021

OVAM is momenteel bezig met het verzamelen van analysegegevens voor PFAS. Daarvoor doet ze o.a. beroep op de erkende bodembeheerorganisaties, die de analyseresultaten van de technische verslagen waarin PFAS onderzocht werd, overmaken aan OVAM voor verdere verwerking. Dit gebeurt op basis van de door de erkende bodemsaneringsdeskundige aangeleverde xml's. Dit laat ons toe om de resultaten verder te verwerken. 

Grondbank stelt echter vast dat een groot deel van de xml's die de erkende bodemsaneringsdeskundigen uploaden via onze Grondbank Community, niet in de juiste vorm worden aangeleverd:

  • De aangeleverde xml's bevatten wel de resultaten voor de klassieke SAP-parameters, maar die voor PFAS ontbreken. Dit heeft bvb te maken met het feit dat het labo in kwestie de PFAS-analyses heeft uitbesteed aan een ander labo; OF
  • De aangeleverde xml's beantwoorden niet aan het formaat dat OVAM oplegt.  Hierdoor kunnen ze niet verder verwerkt worden.

Het is belangrijk dat de erkende bodemsaneringsdeskunige er bij het labo op aandringt dat alle resultaten in het juiste formaat worden aangeleverd. 

Belangrijk : de xml's van de analyseresultaten dienen in hetzelfde formaat als bij oriënterende en bechrijvende bodemonderzoeken te worden aangeleverd. We verwijzen hiervoor ook naar de de website van OVAM : Uitwisseling digitale gegevens.  

Heeft u vragen over het vereiste XML-formaat of over hoe u deze bestanden kan uploaden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

grondbank@grondbank.be - 02/545 58 48