Handleiding voor Definitieve Opslagplaatsen (DOP's)

06.06.2021

Grondbank vzw heeft zopas haar handleiding voor het opvullen van putten, groeven en graverijen herwerkt.

Deze handleiding is een onderdeel van ons traceerbaarheidssysteem en is van toepassing op het opvullen met niet-verontreinigde bodemmaterialen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten ingedeeld onder rubriek 60 van de indelingslijst van Vlarem.

Het doel van deze handleiding is om de kwaliteit en de traceerbaarheid van aangevoerde bodemmaterialen naar definitieve opslagplaatsen (DOP's) op te volgen en er op toe te zien dat voldaan is aan de voorwaarden van de grondverzetsregeling (Vlarebo, hoofdstuk XIII). Ze biedt DOP's een houvast voor een optimale organisatie en controle van de stromen naar hun site en voor de definitieve opslag ervan. Deze handleiding geeft ook tips en achtergrondinformatie bij de verschillende procedures en begeleidt de exploitant doorheen de verschillende stappen in de traceerbaarheidsketen. 

U vindt de handleiding hier