Grondbank engageert zich voor de Green Deal Circulair Bouwen

23.02.2019

Op 22 februari ondertekende de Grondbank, samen met Tracimat, de Vlaamse Confederatie Bouw en 227 andere bedrijven uit de bouwsector de Green Deal 'Circulair Bouwen'

Tegen 2050 wil het Vlaamse gewest de grondstofkringlopen sluiten. Om deze ambitie waar te maken is er een nieuwe manier van ontwerpen en bouwen nodig, met andere producten, diensten en verdienmodellen. En dus een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers.
Daarom lanceerde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM de Green Deal Circulair Bouwen.

De doelstelling van deze Green Deal is te bouwen aan een innovatief lerend netwerk, waarin bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties hun ervaringen delen. Via experimenten en pilootprojecten gaan we de circulaire principes in de praktijk testen en de knelpunten blootleggen. Grondbank zal zich de komende jaren inzetten om haar ervaring met het hergebruik van bodemmaterialen ten dienste te stellen van een betere - circulaire - toekomst.

Grondbank voegde onlangs trouwens de daad bij het woord en startte samen met de partners Immoterrae vzw, VCB vzw, Vlaco vzw, Agro Energiek bvba en GLDC bvba het project 'Werken op/aan gezonde bodem', een project ihkv Vlaanderen Circulair.