Grondbank Community voor DOP's

06.06.2021

De Grondbank Community, het digitaal portaal van de Grondbank vzw,  biedt groeves en graverijen een handig platform voor het beheer van hun inkomende stromen bodemmaterialen. Aangesloten DOP's krijgen automatisch toegang tot dit portaal. 

Beheer uw stromen
Via ‘Mijn DOP’s’ beschikt u - per groeve - over de Standaard Verklaring Afnemer en alle grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten afgeleverd door Grondbank vzw. 

De handige nieuwe registers bieden u een overzicht van:

  • welke grondverzettoelatingen (grondtransportoelating - GTT) werden aangevraagd 
  • welke eindverklaringen u nog moet aanvullen en overmaken
  • welke eindverklaringen nog door de aanvrager of Grondbank moeten goedgekeurd worden.   

In deze overzichten kunnen alle gegevens worden gesorteerd per kolom en alle documenten kunnen individueel geopend en geraadpleegd worden. 

Opgelet : een grondtransporttoelating alleen volstaat niet. De GTT zijn het startschot voor een bepaald transport. Na afronding van de transporten dienen deze nog omgezet te worden in een bodembeheerrapport.  Hiertoe moet de eindverklaring overgemaakt worden. De nieuwe tools die aangeboden worden kunnen hierbij een grote hulp zijn ! 

Heeft u vragen over een aansluiting als DOP en het gebruik van de Grondbank Community ?
Contacteer kathleen Wielant (Aansluiting) : kathleen.wielant@grondbank.be , of Matthias Segers (Gebruik portaal) : matthias.segers@grondbank.be