Gewijzigde PFAS parameterlijst - overgangsperiode tot 15 feb - UPDATE

14.01.2022

OVAM heeft onlangs de lijst met te analyseren PFAS parameters bijgesteld. Het gaat om zowel de indicatieve als de kwantitatieve lijst. 
Deze wijziging heeft ook een impact op technische verslagen. Daarom vraagt OVAM om deze som-parameters systematisch mee te rapporteren in alle rapporten die betrekking hebben op PFAS. 

OVAM voorziet een overgangsperiode voor de nieuwe PFAS-parameterlijst tot 15/2/2022. Concreet betekent dit dat analysecertificaten voor staalnames vanaf die datum dienen te voldoen aan de nieuwe lijst.

Het gaat om 
de volgende aanpassingen:

 • MePFOSA, EtPFOSA, MePFOSAA, EtPFOSAA en 6:2/8:2 diPAP werden verschoven van de indicatieve lijst naar kwantitatieve lijst
 • 10:2 FTS werd verschoven van de kwantitatieve lijst naar de indicatieve lijst
 • er werden 4 nieuwe indicatieve PFAS-parameters toegevoegd : PFBSA, MePFBSA, MePFBSAA en PFHxSA

Concreet voor bodem + sediment: verschil in aantal kwantitatieve parameters tov de vorige CMA (versie 11/2020): zie lijst uit tabellen 1 en 2 uit CMA_3_D - versie 11/2021

  • 31 kwantitatieve parameters ipv 28 (lijst tabel 1)
  • 9 indicatieve parameters ipv 8 (lijst tabel 2)

  Opmerkingen: 

  • Deze 31 kwantitatieve parameters dienen te worden gebruikt voor de toetsing aan de richtwaarde voor vrij gebruik (8µg/kg DS) 
  • Deze gewijzigde lijst met 31 kwantitatieve parameters heeft ook een impact op de methodologie DAEB bij de 'som-PFAS' 
  • Ook voor grondwater werd de PFAS-parameterlijst in het Compendium voor Analyse van Water aangepast
  • de gewijzigde CMA 3D werd nog niet officieel goedgekeurd, maar OVAM raadt aan om de nieuwe lijsten reeds toe te passen.

  Belangrijk: neem zeker contact op met uw labo zodat de 31 kwantitatieve en 9 indicatieve parameters zeker vanaf 15/2 worden geanalyseerd. Hetzelfde geldt uiteraard voor de analyseresultaten die in xml-formaat worden aangeleverd als bijlage van het technisch verslag.