Elisa Vermeulen ontvangt de bodemschep

20.07.2021

Elisa Vermeulen, de voormalige verantwoordelijke voor de Cel Ondersteuning van Grondbank vzw, ontving zopas de 'Bodemschep' voor haar inzet voor een gezonde bodem. De jury vermeldt in het bijzonder Elisa's pionierswerk in het kader van het project 'Bouwen op/aan gezonde bodem'. De Bodemschep is een initiatief van het programma 'Grond+Zaken' van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en wordt tweemaandelijks uitgereikt aan een inspirerende bodemzorger. 

Bouwen op/aan gezonde bodem

In 2018 sloegen Grondbank, Immoterrae, VCB en Vlaco de handen in mekaar, met de ondersteuning van Vlaanderen Circulair: het project “Bouwen op /aan Gezonde bodem” was geboren. De drijvende kracht achter dit project was Elisa Vermeulen, op dat moment verantwoordelijk voor de Cel Ondersteuning binnen Grondbank. Het (voorlopige) sluitstuk van dit sensibiliseringsproject was het webinar in november 2020, alsook de gerichte online informatie voor ontwerpers, bouwheren, projectontwikkelaars en grondwerkers.   

Resoluut kiezen voor bodemzorg

Na het project ‘bouwen op/aan gezonde bodem’ besloot Elisa Vermeulen nog een stap verder te gaan in haar engagement en resoluut te kiezen voor bodemzorg. Begin 2021 richtte ze haar eigen bedrijf Ossiado op met als missie bodembewust bouwen. 

Elisa adviseert en begeleidt private en publieke initiatiefnemers van stadsvernieuwing- en ontwikkelingsprojecten om tijdens het ganse proces – van planning tot en met uitvoering – rekening te houden met de bodem in al haar facetten: niet enkel grondoverschotten, verontreiniging of stabiliteit, maar ook ruimtebeslag, waterhuishouding, groenvoorzieningen of biodiversiteit. Ze is daarbij een pionier in de bouwsector. 

Meer info over het programma Grond+zaken: Grondzaken - Departement Omgeving (vlaanderen.be)