Digitale analyses uploaden via Grondbank Community

27.04.2019

De nieuwe standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag, stelt dat bij het indienen van nieuwe technische verslagen, de analyseresultaten in digitaal formaat moeten worden overgemaakt aan de erkende bodembeheerorganisatie. Dit kan u eenvoudigweg doen door deze up te loaden bij het indienen van een nieuw technisch verslag of een addendum. Een optie kan zijn om een exportfile uit TerraIndex te gebruiken.

Indien u hier vragen over heeft, neem gerust contact met ons op : grondbank@grondbank.be