De nieuwe meldingsplicht via Grondbank Community

17.04.2019

Om de uitgebreide meldingsplicht (van kracht sinds 1 april 2019) in goede banen te leiden, voorziet onze Grondbank community verschillende types van melding. Elk van deze meldingen zijn aangepast aan de specifieke context. We zetten de verschillende types even op een rij.

1. Meldingen voor werven waarvoor een  technisch verslag verplicht is (>250m3 en/of verdacht)

Voor werven waarvoor reeds een technisch verslag werd opgemaakt moeten alle grondstromen voorafgaandelijk gemeld worden.

Via hoofdpagina op 'Meldingen' klikken:

grondtransportmelding : dit is de klassieke melding van afvoer naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking, van bodemmaterialen waarvoor er reeds een technisch verslag beschikbaar is (op de plaats van herkomst)

- Melding Varia : melding van afvoer naar een bestemming buiten Vlaanderen, van bodemmaterialen waarvoor er reeds een technisch verslag beschikbaar is;

Voor werven waarvoor het technisch verslag nog niet werd opgemaakt:

grondtransportmelding onbekend : afvoer naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking, van bodemmaterialen waarvoor er nog geen technisch verslag beschikbaar is (bvb. grondoverschotten van werken aan nutsleidingen); 

- geen melding verplicht voor afvoer buiten Vlaanderen

2. Meldingen vanaf kleine onverdachte werven 

Voor werven met een totaalvolume van minder dan 250m³, op onverdacht terrein, moet er geen technisch verslag opgemaakt te worden.

Voor de afvoer van bodemmaterialen vanaf de werf naar een TOP of een eindbestemming (in Vlaanderen): via de hoofdpagina op 'Melding kleine werf' klikken. 

De melding kleine werf stap voor stap : klik hier 

3. Vanaf TOP/CR/CSV

Via de hoofdpagina op 'Meldingen' klikken:

- Melding van TOP naar TOP : melding van afvoer tussen 2 vestigingen (tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking);

- Melding Varia TOP : melding van afvoer van bodemmaterialen vanaf een TOP, CGR of CSV, naar een bestemming buiten Vlaanderen; 

 

Heeft u vragen over één of meerdere van deze meldingen? Contacteer ons via grondbank@grondbank.be