Controlestaalname code 011 voor toepassing in een groeve

08.06.2021

Bodemmaterialen met een code 011 kunnen niet zonder meer worden toegepast in een groeve. Eerst dient er een controlestaalname te worden uitgevoerd.

De erkende bodemsaneringsdeskundige kan eventueel opteren voor een beperktere controlestaalname van 1 analyse per 2500m³,  met een minimum van 2 analyses.  Dit beperkte aantal analyses is uitsluitend mogelijk voor homogene partijen (visuele inspectie) van gekende herkomst. Bovendien moet de erkende bodemsaneringsdeskundige er zich steeds van vergewissen dat de gehanteerde controlestaalname voldoende garanties biedt voor de ontvanger van de partij. 

Opgelet : om na te gaan of deze voldoen aan de (verhoogde) acceptatiecriteria van de groeve kan het soms nodig zijn dat de erkende bodemsaneringsdeskundige de afbakening zoals opgenomen in het technisch verslag, herziet in functie van de acceptatiecriteria.  

Voor meer informatie, klik hier