Check welke technische verslagen of grondverzettoelatingen zullen vervallen op 31 dec 2019

24.11.2019

Zoals reeds besproken in ons nieuwsitem van 7/11/2019 loopt de overgangsregeling van het nieuwe Vlarebo binnenkort ten einde.

Concreet betekent dit dat een aantal conformverklaringen, maar mogelijk ook een aantal afgeleverde grondverzettoelatingen - gebaseerd op de oude normen – komen te vervallen. Dit is het geval indien:

  • De grondwerken na 31/12/2019 worden uitgevoerd; of
  • Reeds uitgegraven gronden pas na die datum worden toegepast.

Voor deze situaties is eerst een hertoetsing van de resultaten en aanpassing van het technisch verslag nodig, alvorens Grondbank hiervoor een grondverzettoelating kan opmaken, of de reeds afgeleverde grondverzettoelating kan aanpassen.

We raden aan om zo spoedig mogelijk uw opdrachtgever te contacteren, zodat deze een erkende bodemsaneringsdeskundige kan aanstellen.

Welke technische verslagen en grondverzettoelatingen ?

Grondbank heeft sinds de publicatie van de wetswijziging (september 2018) geanticipeerd op het einde van deze overgangsregeling door de geldigheid van een aantal documenten te beperken tot 31/12/2019. Het gaat over:

  • Conformverklaringen van technische verslagen die werden opgesteld obv de oude normen.
  • Grondtransporttoelatingen, gebruiksbrieven en grondtransportmeldingen naar TOP/CGR voor werven die worden uitgevoerd ikv een technisch verslag dat is opgesteld obv de oude normen.

Daarnaast zijn er nog de conformverklaringen die werden afgeleverd in de periode van januari tot september 2018. Deze kregen nog de gebruikelijke geldigheid van 2 jaar, m.a.w. tot na 31 december 2019.

Waar vind ik een overzicht ?

Via de Grondbank Community kan u uw conformverklaringen en grondverzettoelatingen, die dreigen te vervallen op 31/12/2019, terugvinden.

Die lijst* kan u als volgt oproepen:

  • Ga naar www.grondbank.be en log in op de Grondbank Community
  • Ga naar ‘Mijn Aanvragen’
  • Selecteer de lijst ‘5: aanvragen geldig tot 31/12/2019’

Deze lijsten zijn beschikbaar voor iedereen met toegang tot de community: bouwheren, erkende bodemsaneringsdeskundigen, grondwerkers, TOP’s, CGR’s, CSV’s en afnemers (bvb aangesloten groeves) kunnen deze lijst raadplegen en krijgen zo een overzicht van projecten en/of grondverzettoelatingen met een beperkte geldigheid, waarin zij betrokken zijn.

* Wij wijzen erop dat deze lijsten indicatief zijn en mogelijk niet 100% compleet zijn.