Brandweeroefenterreinen & sites van een zware industriële brand - PFAS

07.12.2021

In het licht van de PFAS-problematiek, onderzoekt OVAM op een aantal sites over heel Vlaanderen of er sprake is van PFAS-verontreiniging. Voor al die sites formuleerde het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) in de zomer een aantal no regret-maatregelen. Deze informatie is ook belangrijk in het kader van grondverzet, aangezien deze terreinen - en de aangrenzende terreinen binnen een perimeter van 100m - potentieel verontreinigd zijn met PFAS.

De terreinen waarvoor een onderzoek loopt staan opgelijst op deze website. Deze lijst zal regelmatig ge-update worden.  Raadpleeg dus regelmatig de meest recente informatie. Uiteraard is deze lijst met brandweeroefenterreinen & sites van een zware industriële brand niet exhaustief. De erkende bodemsaneringsdeskundige moet bij de opmaak van het technisch verslag alleszins nagaan of PFAS een verdachte parameter is, aan de hand van zijn historisch onderzoek.