Baggerpraktijkdag - 20 februari 2019

28.01.2019

Op 20 februari 2019 organiseert de Grondbank, in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en de Federatie der Baggerwerken, een baggerpraktijkdag. Tijdens deze infodag komen de verschillende aspecten van bagger- en ruimingswerken aan bod, zoals de bemonstering van onderwaterbodem, de certificatie van Centra voor Slibverwerking, de omgevingsvergunningsproblematiek,.... Verschillende vertegenwoordigers uit de sector lichten hun visie toe.

Programma (voorlopig)

10u – 12u30 : Deel 1 – Bemonstering en opmaak technisch verslag 

- Inleiding - Andy Heurckmans (Grondbank)

- Bemonsteren van (on)bevaarbare waterlopen – Ward De Cooman (VMM)

- Bemonstering op centra voor slibververwerking - opmaak technisch verslag – Kathleen Wielant /Elisa Vermeulen (Grondbank)

12u30 – 13u30 Broodjeslunch en netwerkmoment

13u30 – 17 u : Deel 2 – Beleid  / centra voor bagger- en ruimingscentra

- 13u30 - 14u - Inleiding - Freddy Aerts (Maritieme toegang)

- 14u- 14u20 - Visie van de Grondbank – Marc Dillen (Grondbank)

- 14u20 - 14u40 Inkanteling van bagger- en ruimingsspecie in Vlarebo - VLAREM - Dirk Dedecker (OVAM) 

- Pauze 14u40 - 15u

- 15u - 15u20 Verwerkingstechnieken voor Bagger- en Ruimingsspecie, verschillen en overeenkomsten met grondverwerking’, Joke Van De Steene, DEME

- 15u20 - 15u40 Herbruik van bagger- en ruimingsspecie, mogelijkheden en beperkingen in een circulaire economie’, Kristof Nachtergaele, Jan De Nul

- 15u40 - 16u10 Certificatie / Erkenningen  - Traceerbaarheid op een CSV - Kathleen Wielant (Grondbank)

16u10 - 16u40 Afsluitend debat, met Freddy Aerts (Maritieme Toegang) Dirk Dedecker (OVAM), Marc Dillen (VCB) en Ivo Pallemans (in naam van de federatie der baggerwerken);

Afsluitende drink

Wanneer : 20 februari 2019 - onthaal vanaf 9u30
Waar : Lombardstraat 34 - 42 - 1000 Brussel 
Bereikbaarheid: Wandelafstand van het centraal station - parkeergelegenheid : Albertineparking
Inschrijvingstarief : 50,-€

Inschrijvingen : klik hier