Aantal te analyseren stalen op PFAS

14.09.2021

In overleg met OVAM werden de volgende afspraken gemaakt m.b.t. het aantal te analyseren mengmonsters op PFAS:

Bouw- infra- en bagger- en ruimingswerken
Voor bodemmaterialen die PFAS-verdacht zijn moet minstens 1 op 4 stalen op PFAS geanalyseerd worden, naar analogie met de methodiek die gehanteerd wordt voor PCB. Wij verwijzen hiervoor naar de PFAS-richtlijn van OVAM.  

Gestapelde hopen
Voor (1) gestapelde partijen van ongekende herkomst of (2) samengestelde partijen waarbij minstens 1 van de deelpartijen PFAS-verdacht is, dient elk mengmonster op PFAS geanalyseerd te worden. Voor de overige gestapelde hopen – waarvoor de EBSD obv het historisch onderzoek besluit dat deze PFAS-verdacht zijn – wordt PFAS op minstens 1/4e van de stalen geanalyseerd.