Workshop voor starters – erkende bodemsaneringsdeskundigen – 26 oktober 2018

14.09.2018

De Grondbank start vanaf dit najaar met een 3-maandelijkse workshop voor nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen. Tijdens deze workshop doorlopen wij samen met jullie de belangrijkste stappen voor de opmaak van het technisch verslag. Daarbij hebben we ook aandacht voor de impact van het technisch verslag op de uitvoering van de grondwerken. Per sessie kunnen de accenten verschuiven.

Om voldoende ruimte te voorzien voor interactie en vragenstelling, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 personen per sessie. In geval van ruime interesse kan een sessie worden herhaald.
 
De eerste workshop gaat door op 26 oktober 2018, om 14u u in onze kantoren (Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel).
 
Programma Workshop 1 (14-17u)
- Historisch onderzoek – voorstudie – bestaande bodemonderzoeken
- Bemonsteringstrategie en afperking
- Interpretatie van de onderzoeksresultaten vanuit een helicopterview
- Afbakenen van de kadastrale werkzone
- Methodiek bij wegenwerken (011)
 
We benadrukken dat het een basisopleiding betreft voor werknemers die relatief nieuw zijn in het vak. Deze opleiding is geldig ihkv de jaarlijkse bijscholing cfr art. 53/3 §1 9° van VLAREL (ze is niet geldig ihkv de module - de aanvullende vorming cfr art 25).

Praktisch
Inschrijvingsgeld: 100€ excl. BTW
Inschrijvingen : klik hier
Adres : Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel
 
Contacteer ons gerust indien u vragen heeft : grondbank@grondbank.be