Workshop voor starters – erkende bodemsaneringsdeskundigen – 15 februari 2019

12.11.2018

Wegens het succes van de eerste editie (26/10/2018), organiseert Grondbank op 15/2/2019 opnieuw een workshop gericht naar nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Tijdens deze workshop doorlopen wij samen met jullie de belangrijkste stappen voor de opmaak van het technisch verslag. We gaan ook in op de impact van het technisch verslag op de uitvoering van de grondwerken. We vertrekken daarbij van de vernieuwde standaarprocedure en Codes van Goede Praktijk.

Om voldoende ruimte te voorzien voor interactie en vragenstelling, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 personen per sessie. 
 
Deze tweede workshop gaat door op 15 februari 2019, om 14u u in onze kantoren (Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel).
 
Programma Workshop 1 (14-17u)
- Historisch onderzoek – voorstudie – bestaande bodemonderzoeken
- Conceptueel site model
- Bemonsteringstrategie en afperking
- Interpretatie van de onderzoeksresultaten vanuit een helicopterview
- Afbakenen van de kadastrale werkzone
- Methodiek bij wegenwerken (011)
 
We benadrukken dat het een basisopleiding betreft voor werknemers die relatief nieuw zijn in het vak. Deze opleiding is geldig ihkv de jaarlijkse bijscholing cfr art. 53/3 §1 9° van VLAREL.

Praktisch
Inschrijvingsgeld: 100€ excl. BTW
Inschrijvingen : klik hier
Adres : Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel
 
Contacteer ons gerust indien u vragen heeft : grondbank@grondbank.be