Workshop Starters Erkende Bodemsaneringsdeskundigen - 27 september VOLZET

20.08.2019

Wegens het succes van de voorgaande edities organiseert Grondbank op 27/09/2019 opnieuw een workshop gericht naar nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Tijdens deze workshop doorlopen wij samen met jullie de belangrijkste stappen voor de opmaak van het technisch verslag. We gaan ook in op de impact van het technisch verslag op de uitvoering van de grondwerken. We vertrekken daarbij van de vernieuwde standaarprocedure en Codes van Goede Praktijk.

Om voldoende ruimte te voorzien voor interactie en vragenstelling, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 personen per sessie. 
 
Deze derde workshop gaat door op 27 septebemer, om 13u u in onze kantoren (Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel). 
 
Programma Workshop 1 (13-17u)
- Historisch onderzoek – voorstudie – bestaande bodemonderzoeken 
- Conceptueel site model
- Bemonsteringstrategie en afperking
- Interpretatie van de onderzoeksresultaten vanuit een helicopterview
- Afbakenen van de kadastrale werkzone
- Methodiek bij wegenwerken (011) 
- Feedback : eerste ervaringen ivm de asbesttoets + opmaak van technische verslagen voor bagger- en ruimingswerken
 
We benadrukken dat het een basisopleiding betreft voor werknemers die relatief nieuw zijn in het vak. Deze opleiding is geldig ihkv de jaarlijkse bijscholing cfr art. 53/3 §1 9° van VLAREL. 

Praktisch 
Inschrijvingsgeld: 100€ excl. BTW 
Inschrijvingen : Volzet (nieuwe datum volgt)
Adres : Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel
Het gebouw bevindt zich om enkele minuten stappen van het station Brussel Centraal. Mocht u desondanks met de wagen komen, kan u parkeren in de nabijgelegen Albertine Parking.

 
Contacteer ons gerust indien u vragen heeft : grondbank@grondbank.be