Vergeet de aanpassing van uw oud technisch verslag aan de nieuwe normen niet !

14.05.2020

Op 31/12/2019 liep de overgangsregeling voor het nieuwe Vlarebo (Quinque) ten einde. Technische verslagen die nog werden opgemaakt op basis van de oude normen (Vlarebo Quater) dienen sinds 1/1/2020 te worden getoetst aan de nieuwe normen. 

Wij stellen vandaag nog regelmatig vast dat bij de start van een werf het technisch verslag nog niet werd afgetoetst aan Vlarebo quinque. Dit kan voor vertraging van de werken zorgen. Daarom raden we de opdrachtgevers aan om - voor die werken die in uitvoering gaan -  contact op te nemen met hun erkende bodemsaneringsdeskundige

Opgelet :

  • dit geldt ook voor alle lopende werven. Reeds afgeleverde grondverzettoelatingen zijn ook ongeldig sinds 1/1/2020, tenzij hiervoor een geactualiseerd technisch verslag werd ingediend.
  • naast een hertoetsing aan de nieuwe normen (Vlarebo quinque) kan een actualisatie van het technisch verslag nodig zijn. Kijk daarom naar de datum van ondertekening van het technisch verslag (maximum 2 jaar). Voor meer details verwijzen we naar ons vorige artikel hierover.