Toetsingswaarden TBT voor bagger- en ruimingsspecie

05.12.2020

Tributyltin (TBT) werd in het verleden dikwijls gebruikt als aangroeiwerende biocide in verf om de romp van zeeschepen te beschermen tegen o.a. algengroei. Het komt daarom regelmatig voor in bagger- en ruimingsspecie.

Momenteel  voorziet Vlarebo geen hergebruiksnormen voor TBT ihkv het technisch verslag. Zopas werden echter de volgende richtinggevende toetsingswaarden voorgesteld. Deze toetsingswaarden kunnen richtinggevend gehanteerd worden tot er op basis van nieuwe informatie wettelijke normen of aangepaste toetsingswaarden worden voorgesteld. 

  • Waarde Vrij Gebruik TBT: 0,052 mg/kg ds
  • Waarde Bouwkundig Bodemgebruik TBT: 0,35* mg/kg ds

* Indien de concentratie > 0,35 mg/kg ds tot maximaal 13 mg/kg ds bedraagt kan de erkende bodemsaneringsdeskundige modelmatig (op basis van een scenario) en met behulp van een voorgestelde Kd waarde zelf een toetsingswaarde formuleren. De voorgestelde toetsingswaarde mag maximaal 13 mg/kg ds bedragen.

We benadrukken dat de erkende bodemsaneringsdeskundige verantwoordelijk blijft voor de veilige toepassing van deze toetsingswaarden en het gebruik ervan dient te evalueren in functie van de specifieke omstandigheden van het project.

Restricties ivm het gebruik van bodemmaterialen
Bij overschrijding van 0,51 mg/kg DS komen de bodemmaterialen alleszins niet in aanmerking voor een onderwatertoepassing. De erkende bodembeheerorganisaties zullen hiervoor geen grondverzettoelatingen afleveren.

Meer info ivm TBT vindt u ook hier

 

Link : https://www.ovam.be/tributyltin-tbt-voorlopige-richtlijnen