Richtlijn PFAS-onderzoek en ontwerp bodemsaneringsnormen van kracht

06.09.2020

(Opgelet : geactualiseerde versie vindt u hier)

Oude artikel : 


Sinds 1 september 2020 is de 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van OVAM van kracht. Deze vervangt de 'Ontwerprichtlijn PFAS-grondverzet'.

Deze nieuwe richtlijn geldt als leidraad voor zowel de opmaak van het technisch verslag als de uitvoering van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.

De richtlijn PFAS-onderzoek geeft aan in welke gevallen de erkende bodemsaneringsdeskundige PFAS als een verdachte parameter moet beschouwen Bovendien wordt beschreven welke parameters geanalyseerd moeten worden en hoe de staalname dient te gebeuren.

De richtinggevende toetsingswaarden blijven dezelfde :

  • 8 µg/kgds voor vrij gebruik als bodem - som PFAS
  • 70 µg/kgds voor bouwkundig bodemgebruik - som PFAS

We benadrukken dat de erkende bodemsaneringsdeskundige onverminderd verantwoordelijk blijft voor de veilige toepassing van de (richt)toetsingswaarden en het gebruik ervan dient te evalueren in functie van de specifieke omstandigheden van het project. De motivatie van de eBSD dient opgenomen te worden in het technisch verslag.

OPGELET : Integenstelling tot hetgeen de ontwerprichtlijn aangaf moeten de analyses gebeuren volgens CMA-methode CMA/3/D (analyse van perfluorverbindingen) of een methode die de OVAM gelijkwaardig verklaart.

Klik hier voor de nieuwe Richtlijn PFAS-onderzoek

Ontwerp bodemsaneringswaarden

Naast de nieuwe richtlijn heeft OVAM ook ontwerp bodemsaneringsnormen voorgesteld voor PFOS en PFOA, die als voorlopige toetsingswaarden kunnen gehanteerd worden. Deze ontwerp bodemsaneringsnormen vindt u hier.