Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Confederatie Bouw Zellik, Diepenbeek en Zwijnaarde

14.10.2018

Op respectievelijk 18 oktober, 8 november en 22 november 2018 is Cindy Bullens van de Grondbank te gast in de Confederatie Bouw Vlaams-Brabant (Zellik), Limburg (Hasselt) en Gent (Zwijnaarde) voor een praktijkgerichte opleidingssessie.
Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Ook zal Cindy reeds een bondig overzicht geven van de voorziene wijzigingen aan het Vlarebo - verwacht wordt dat deze eind 2018 in voege zouden gaan.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

1. Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
2. Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
3. Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
4. Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken
5. Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
6. Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie
7. Voorziene wijzigingen VLAREBO 2019

Waar en wanneer ?

18/10/2018 CB Vlaams-Brabant | Kranenberg 190 | 1731 Zellik | 8u ('s morgens)
8/11/2018 CB Limburg | Wetenschapspark 33 | 3590 Diepenbeek | 18u
22/11/2018 CB Gent| Tramstraat 59 | 9052 Zwijnaare | 18u30

Inschrijvingen:
Zellik - 18/10 : klik hier
Diepenbeek - 8/11 : klik hier
Zwijnaarde -  22/11 : klik hier