Ontwerp CMA voor staalname partijen/hopen online beschikbaar

12.05.2020

De nieuwe ontwerpmethode voor staalname van partijen/hopen bodemmaterialen (CMA/1/A.8) is sinds kort online beschikbaar. U vindt deze hier.    

Deze ontwerpversie mag nu reeds toegepast worden. Indien u opmerkingen heeft in verband met deze nieuwe methode, raden we aan om deze vóór eind augustus 2020 over te maken aan OVAM of Vito.  (kaatje.touchant@vito.be / dirk.dedecker@ovam.be

Wat is CMA/1/A.8 ?   

Dit CMA (Compendium voor Monsterneming en de Analyse) beschrijft de staalnametechnieken voor het bemonsteren van opgeslagen hopen/partijen steekvaste en niet-steekvaste bodemmaterialen op bvb. tussentijdse opslagplaatsen (TOP), centra voor grondreiniging (CGR) en centra voor slibverwerking (CSV), in het kader van bodemonderzoeken (o.a. de opmaak van een technisch verslag).

Het doel van de procedure is om een representatieve staalname uit te voeren. Het aantal te nemen stalen uit een partij bodemmaterialen en de keuze van de techniek is terug te vinden in de standaardprocedure ‘Opmaak van een technisch verslag’ en de Code van Goede Praktijk 'Opslag, bewerking en/of reiniging van bodemmaterialen'.

Deze procedure kan ook toegepast worden bij asbestverdachte partijen (bepaling van asbest), ter bepaling van de uitloogbaarheid (bij bouwkundig bodemgebruik of voor gebruik in vormvast product) of ter bepaling van de hoeveelheid stenen en bodemvreemde materialen in een partij bodemmaterialen.