Update Standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag

28.05.2020

OVAM heeft zopas de geupdate Standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag gepubliceerd. Deze gaat vanaf 1 september 2020 in voege.

De belangrijkste wijzigingen kunnen we als volgt samenvatten (niet-limitatief) :

 • Een nieuw hoofdstuk mbt de kwalitatieve uitvoering van de staalname en de analyses, alsook richtlijnen inzake onverenigbaarheden en eventuele beheersmaatregelen (2. Uitvoering);
 • Aandacht voor invasieve plantensoorten (3.2.2 Omgevingskenmerken);
 • Meer details ivm de volumeberekening bij wegenwerken (3.3 Beknopte beschrijving van de werken en volume-inschatting);
 • Instructies m.b.t. de waterbodem en de vijfmeterstrook in het conceptueel sitemodel (3.4 Conceptueel sitemodel) ;
 • Verduidelijking van de monstername van teelaardelagen of geroerde toplagen van meer dan 50 cm  (4.1.3. Samenstelling van mengstaal);
 • Verplichting om de strategie voor heterogene hopen te hanteren indien een selectieve uitgraving omwille van technische redenen onmogelijk is (tenzij de slechtste kwaliteit blijft weerhouden) (4.3.1.2 Afperking van een verontreinigde zone);
 • Aangepaste en verduidelijkte bemonsteringsstrategieën voor o.a. TOP’s en CGR’s, en laguneringsvelden, met verwijzing naar CMA/1/A.8. (4.5 opgeslagen hopen bodemmaterialen  /  4.6 Laguneringsvelden en ontwateringsinstallaties);
 • Verduidelijking ivm de uitloogproef voor zware metalen (5.4.2. Analysepakket indien herkomst gekend / 5.4.3 Analysepakket indien herkomst niet gekend) ;
 • Instructies voor het weerleggen van afwijkend analyseresultaat (5.6. Weerleggen van analyseresultaten);
 • Verwijzing naar de ‘werkwijze Delfstoffen’ (6.10. Delfstoffentoets);
 • Gewijzigde formulering i.h.k.v. de ondertekening van het technisch verslag (7.6. Ondertekening).
   

De nieuwe standaardprocedure vindt u hier.

Indien u vragen heeft in verband deze nieuwe standaardprocure, neem dan gerust contact met ons op : grondbank@grondbank.be