Nieuwe opzoekmogelijkheden in de Grondbank Community

05.03.2020

Grondbank werkt continu aan de verbetering van haar digitaal platform - de 'Grondbank Community'. Zopas werden een aantal opzoekfuncties toegevoegd en/of geoptimaliseerd.

Een overzicht : 

Afgeleverde grondverzettoelatingen/bodembeheerrapporten naar een eindbestemming (Standaard Verklaring Afnemer)

Met deze functionaliteit kan men alle aanvragen (grondverzettoelatingen/bodembeheerraporten) voor transport naar een welbepaalde eindbestemming raadplegen, op voorwaarde dat men als aanvrager, aannemer of afnemer gelinkt is aan het afgeleverde document. 

Hoe ga ik tewerk? 

 • Kies in de Grondbank Community voor 'Mijn bestemmingen' en klik vervolgens op 'Mijn SVA's'
 • Kies een SVA door op het casenummer te klikken
 • In de gekozen SVA krijgt u bovenaan een overzicht van alle aanvragen naar deze bestemming (tabel : 'Aanvragen Standaard Verklaring Afnemer') 
 • Klik op de casenummer van een GVT/BBR om de details van het afgeleverde document te zien
 • Indien gewenst kan een pdf van de GVT/BBR gegenereerd worden  (rechtsboven 'Genereer document')

Handige tabbladen voor het zoeken in 'mijn aanvragen' en 'Eindverklaringen' 

De overzichten onder zowel 'Mijn aanvragen' als 'Eindverklaringen' zijn nu voorzien van een aantal tabbladen die het zoeken sterk vereenvoudigen. 

 • Mijn aanvragen : hier wordt een onderscheid gemaakt tussen o.a. de nog te verzenden aanvragen (status : concept), de aanvragen die in behandeling zijn, of de verschillende types aanvragen (conformverklaringen, gebruiksbrieven,...)   
 • Eindverklaringen : ook hier meerdere mogelijkheden:
  • Over te maken : een overzicht van alle aanvragen waarvoor de eindverklaring nog niet werd ingediend
  • De verschillende statussen , zoals 'overgemaakt, nog niet verwerkt', 'On hold',....
  • De bijhorende bodembeheerrapporten (indien de eindverklaring verwerkt werd)

Zoeken op adres via de hoofdzoekbalk 

Via de zoekbalk op de homepage kan u nu ook zoeken op een adres. Op die manier kan u bvb uw conformverklaringen, grondverzettoelatingen, Standaard Verklaringen Afnemer, ... terugvinden op basis van de adresgegevens (terrein herkomst of bestemming).

Saldo van partijen op TOP's, CGR's en CSV's

In de overzichtstabellen van uw TOP, CGR of CSV kan u nu voor de partijen 'in aanvoer' en 'aanwezig' het saldo van het volume zien.
Ook kan u in de lijst 'in afvoer' zien wanneer de volledige partij is afgevoerd. 

U kan uw vestiging selecteren door op de homepage op 'Mijn TOP's' te klikken en vervolgens de gewenste vestiging aan te klikken. 

'Duur van de werken' bij een nieuwe aanvraag

Bij een aanvraag van een grondverzettoelating of een melding kan u nu ook de voorziene duur van de werken aangeven. De Grondbank houdt hier rekening mee bij het afleveren van de documenten.

Heeft u vragen over deze nieuwe functionaliteiten? Neem dan gerust contact met ons op : grondbank@grondbank.be