Nieuwe functionaliteit : 'knipperlichten' als geheugensteun

29.03.2020

Vanaf nu kan de Grondbank 'knipperlichten' toekennen aan de projecten, gelinkt aan een technisch verslag.  

'Knipperlichten' zijn aandachtspunten of waarschuwingen die als geheugensteuntje aan een project worden toegevoegd. Een typisch voorbeeld is dat bij bij opstart van een werf een erkende bodemsaneringsdeskundige moet worden aangesteld voor de begeleiding van de grondwerken.  Eens er actie werd ondernomen m.b.t. deze aandachtspunten kan de Grondbank deze knipperlichten afsluiten.

Gericht of openbaar

De knipperlichten kunnen worden toegekend zodat elke gebruiker van de Grondbank Community ze te zien krijgt, op voorwaarde dat deze betrokken is bij het project (= openbare knipperlichten). In bepaalde gevallen echter kunnen deze worden toegewezen aan één specifieke gebruiker (gerichte knipperlichten). Op deze manier is elke actor (bouwheer, EBD, aannemer) steeds op de hoogte van alle aandachtspunten waarvoor er nog actie dient te worden ondernomen.

Hoe raadplegen ? 

U kan deze knipperlichten op 2 manieren raadplegen:

  • Via het specifieke dossier : onderaan de projectfiche vindt u de knipperlichten voor deze werf terug;
  •  Via de hoofdpagina : u krijgt een overzicht door bovenaan uw scherm op 'knipperlichten' te klikken   

OPGELET : deze knipperlichten zijn slechts een hulpmiddel. Het blijft steeds essentieel om de volledige conformverklaring grondig te lezen om alle uitvoeringsbepalingen te kennen.