Nieuw : FAQ's over de Waalse grondverzetsregeling

25.02.2021

De FAQ's op onze website werden zopas aangevuld met een reeks vragen over de Waalse grondverzetsregeling. Onder de titel Wallonië vindt u de belangrijkste informatie over het opstellen van een Rapport Qualité des Terres en de conformverklaring (Certificat Contrôle Qualité des Terres), de rol van Walterre asbl en de verplichtingen met betrekking tot het transport en het gebruik van uitgegraven bodem.

Aanvullend vindt u onder Grensoverschrijdend transport een aantal FAQ's over het gebruik van grondoverschotten over de gewestgrenzen heen (Wallonië - Vlaanderen).

U vindt al onze FAQ's hier.