INTERSOIL 2020 - 2 & 3 MAART - TOUR & TAXIS BRUSSEL

04.02.2020

Op 2 en 3 maart 2020 organiseert Intersoil, in nauwe samenwerking met Brussel Leefmilieu, haar volgende editie in het auditorium van Tour & Taxis te Brussel.  Met het thema “Bodem als oplossing voor de grote milieu-uitdagingen van onze tijd” legt Intersoil de lat opnieuw hoog. 

Talrijke internationale deskundigen zullen het twee dagen lang over de verschillende functionaliteiten van bodem hebben zoals onder andere:  Bodem als duurzame grondstof.

Situering

Bodem werd tot op heden beschouwd als een onuitputtelijke bron, terwijl deze zeer kwetsbaar blijkt te zijn. Deze primaire grondstof is niet hernieuwbaar binnen de menselijke levensduur, maar doet er soms meerdere duizenden jaren over om volledig te herstellen. De afgelopen decennia zijn zeer schadelijk geweest voor deze primaire grondstof, maar recent worden steeds meer vragen gesteld bij het ongelimiteerd uitputten van de bodem . Gelukkig zijn er nu initiatieven met als doel een milieubewust urbanisme te promoten door het gebruiken van secundaire gerecycleerde grondstoffen.

Het decennium 2020/30 zal bepalend zijn voor ons milieu. De beslissingen die nu worden genomen zullen de komende halve eeuw fors beïnvloeden. Bodembeheer zal hier zeker niet aan ontsnappen. Het wordt dus dringend tijd dat alle betrokkene partijen hun krachten en kennis bundelen om een gezonde omgeving te waarborgen voor de toekomstige generaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is voor deze belangrijke omwenteling in ons denken en om het debat te voeren vanuit de verschillende invalshoeken. Dit biedt de deskundigen de kans om nieuwe ideeën uit te wisselen, en dit binnen eenzelfde forum. Deze uitdaging wenst de derde editie van Intersoil waar te maken.

Meer info & inschrijvingen : klik hier