Infonamiddag eBSD - sessie van 14 december 2018 uitgesteld

28.11.2018

De infonamiddag 'Grondverzet 5.0' van 14 december 2018, gericht naar erkende bodemsaneringsdeskundigen, werd verschoven naar 15 januari 2019.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag en de Codes van Goede Praktijk. Ook de Leidraad asbest wordt mogelijk nog bijgestuurd.
De consultatieronde van OVAM werd zopas afgerond. Omdat de definitieve teksten vermoedelijk niet allemaal klaar zullen zijn op 14 december, en we absoluut willen vermijden dat we begin 2019 een aantal rechtzettingen moeten doen, hebben we besloten de infosessie over de feestperiode te tillen.

Nieuwe datum : klik hier

Opmerking : U kan nu reeds technische verslagen indienen waarbij de nieuwe normen van Vlarebo Quinque worden gehanteerd (voor grondverzet na 1 april 2019)