Grondbank Community - Hoe dien ik een addendum in?

01.12.2019

Wanneer u een addendum op een bestaand technisch wil indienen, moet u dit verslag uploaden via het originele technische verslag (via het CV-nummer). Op die manier wordt het nummer van de conformverklaring behouden. Dit is overzichtelijker voor de grondwerker en vergemakkelijkt de opvolging van de massabalans.

Het indienen van een addendum op deze manier is bovendien goedkoper. Voor alle addenda ivm een eenvoudige verlenging van de CV, uitloogproeven, herbemonsteringen (bv. 011), e.d. geldt een tarief van 50,- €.
In geval van een hertoetsing aan de nieuwe normen geldt eveneens een tarief van 50,- € op voorwaarde dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn. Wanneer de resultaten, het besluit, of het zoneringsplan wel wijzigen, wordt 20% van de factuurbedrag voor het totale volume gefactureerd.

Hoe gaat u tewerk ?

  • Ga in de Grondbank Community naar de case van de originele conformverklaring;
  • Druk op ‘addendum’. U vindt deze knop in een dropdown menu rechts bovenaan. Dit genereert een nieuwe case;
  • Voeg binnen die nieuwe case de bestanden toe onder het tabblad ‘Bestanden’;
  • Druk op ‘verzenden’ om de dienstaanvraag over te maken aan Grondbank.

Opgelet: een addendum dat betrekking heeft op een ander adres dan de originele werf (bv. een tijdelijke opslagplaats buiten de werfzone) wordt wel beschouwd als een nieuw technisch verslag en kan niet als addendum ingediend worden.

Vragen ? Neem gerust contact op met ons via grondbank@grondbank.be