Grondverzet 5.0 - Infonamiddag eBSD - gewijzigde datum ! 15/01/2019

28.11.2018

Naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van het Vlarebo op 21 september 2018, organiseert de Grondbank op 15 januari 2019 een infonamiddag voor erkende bodemsaneringsdeskundigen.

De doelstelling van deze sessie is om samen met de eBSD's een volledige round-up te maken van de aankomende wijzigingen m.b.t. de grondverzetsregeling en de bijhorende standaardprocedure en codes van goede praktijk.

Uitbreiding toepassingsgebied

Zoals reeds aangekondigd wordt het toepassingsgebied van de 'grondverzetsregeling' uitgebreid naar andere 'bodemmaterialen zoals bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib. Specifiek voor B&RS gelden specifieke richtlijnen en procedures voor o.a. monstername en analyse en het gebruik van de specie.

Gewijzigde richtlijnen

De gekende standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag, alsook de codes van goede praktijk voor de afbakening van de kadastrale werkzone, de zone voor gebruik ter plaatse, voor tussentijdse opslagplaatsen enz... werden naar aanleiding van het nieuwe Vlarebo aangepast. Ook de leidraad voor asbest wordt momenteel afgerond.

Programma

13u Onthaal
13u30 Deel 1 : Wettelijk kader, standaardprocedure opmaak technisch verslag - historisch onderzoek - grondverzettabel - afperking - begeleiding, overgangsmaatregelen, ....  

15:00 pauze
15u30 Deel 2 : Codes van Goede praktijk voor TOP's, CGR's en CSV's (Centra voor slibverwerking) - historisch onderzoek - bemonstering, Leidraad asbest

Tags : Wijzigingen hoofdstuk XIII - Standaardprocedure opmaak TV - historisch onderzoek - bemonstering en afperking - toepassing 011 - begeleiding - gestapelde hopen - bemonstering in laguneringsbekkens - archeologie - Leidraad asbest

Na afloop is er een netwerkmoment met broodjes en een drankje voorzien.

Deze opleiding is geldig ihkv de jaarlijkse bijscholing cfr art. 53/3 §1 9° van VLAREL.

Inschrijvingen : klik hier