Gebruik van de nieuwe normen - overgangsmaatregelen

21.09.2018

Bij het nazicht van technische verslagen ihkv haar conformverklaringen, houdt de Grondbank nu reeds rekening met de nieuwe normen die vanaf 1 april 2019 óf ten laatste na de overgangsperiode van kracht zullen zijn.

Opgelet : de overgangsmaatregelen zijn enkel van toepassing voor technische verslagen die vóór 1 april 2019 werden ingediend bij een erkende bodembeheerorganisatie. Daarna moeten de analyseresultaten altijd aan de nieuwe normen worden getoetst.

We onderscheiden 3 periodes waarin de bodemmaterialen worden gebruikt :

- Voor gebruik van bodemmaterialen vóór 1 april 2019 moeten de oude normen toegepast worden.

- voor gebruik van bodemmaterialen tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 mag men nog de oude normen hanteren, op voorwaarde dat het technisch verslag was ingediend vóór 1 april 2019. Indien gewenst mag de erkende bodemsaneringsdeskundige de analyseresultaten hertoetsen aan de nieuwe normen.

- Voor gebruik van bodemmaterialen na 31 december 2019 mogen uitsluitend de nieuwe normen worden gehanteerd. 

Vragen hierover ? Contacteer ons via grondbank@grondbank.be