Werkwijze Delfstoffentoets ikhv opmaak technisch verslag gepubliceerd

11.03.2020

Sinds 1 april 2019 voorziet de 'Standaardprocedure opmaak technisch verslag' (SPTV) de uitvoering van een delfstoffentoets voor grondwerken waarbij op een diepte van meer dan 2 m-mv meer dan 2500 m³ vrijkomt. De SPTV bevat een lijst van de in Vlaanderen voorkomende oppervlaktedelfstoffen. De erkende bodemsaneringsdeskundige moet in het technisch verslag aangeven welke primaire delfstof ter hoogte van de ontgraving voorkomt, met aanduiding van de diepte en het volume binnen de voorziene ontgraving.

Om de vertaling van de beschikbare geologische gegevens naar de lijst van primaire oppervlaktedelfstoffen te vergemakkelijken heeft het Vlaamse Planbureau voor Omgeving (VPO) een 'Werkwijze delfstoffentoets' gepubliceerd.
Deze handleiding bevat o.a. :

  • de te consulteren bronnen en informatie om de geologische eenheden te identificeren
  • een tabel om de geologische eenheden te koppelen aan de overeenkomstige primaire oppervlaktedelfstof

De erkende bodemsaneringsdeskundige verwerkt deze informatie in het technisch verslag. Bovendien kan hij deze informatie ingeven via onze Grondbank Community : in de opmetingstabel kan hij per partij de juiste oppervlaktedelfstof selecteren via het dropdown menu.

U vindt de volledige Werkwijze Delfstoffen hier  

Heeft u vragen ? Aarzel niet om ons te contacteren.