WEBINAR : Nieuwe grondverzetsregeling Waals gewest vanaf 1 mei 2020

30.03.2020

Op vrijdag 10 april 2020, om 14u, organiseert Grondbank vzw een WEBINAR over de nieuwe grondverzetsregeling in Wallonië die op 1 mei 2020 in werking treedt. Deze infosessie was initieel gepland op 3 april in onze kantoren te Brussel. Door de Corona-maatregelen echter voorziet de Grondbank nu een Webinar.

De personen die zich inschreven voor de infosessie van 3 april ontvangen een speciale uitnodiging per mail met de nodige instructies om deel te nemen aan ons Webinar. Het webinar wordt georganiseerd via het platform 'Teams' van Microsoft. 

Er worden geen nieuwe inschrijvingen aanvaard (als gevolg van capaciteitsbeperkingen).  Het webinar zal echter worden opgenomen, zodat u dit later kan bekijken. 

Situering:
Na een uitstel van 6 maand is het binnenkort zover: op 1 mei krijgt het Waalse gewest een volwaardige grondverzetsregeling. Deze nieuwe regelgeving vertoont een aantal overeenkomsten met de Vlaamse grondverzetsregeling. Ten eerste zal de centrale opvolging van de grondstromen gebeuren door een erkend organisme: Walterre asbl. Voor bouw- en infrastructuurprojecten moet de bouwheer voorafgaandelijk aan de werken een ‘technisch verslag’ (Rapport Qualité des Terres) laten opmaken en een conformverklaring (Certificat de Controle Qualité des Terres) aanvragen. Voor een aantal uitzonderingen - zoals bvb werven met een ontgravingsvolume van minder dan 400m³ op een onverdacht terrein – dient er geen RQT te worden opgemaakt. Eens de werken gestart, dient de aannemer de nodige transportdocumenten aan te vragen bij Walterre asbl, zodat de traceerbaarheid kan worden gegarandeerd.

Programma:
14u00 - 15u30 

  • Introductie : Wie is Walterre ?
  • Juridische kader
  • Praktische procedures

Via de chat-functie kan u tijdens de online-sessie vragen stellen. Deze worden gaandeweg behandeld. 

De sessie wordt in het nederlands gegeven.