Advies in de kijker : Grondverzet en Japanse Duizendknoop

06.09.2019

Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek heeft zopas een advies geformuleerd met betrekking tot invasieve uitheemse duizendknopen binnen het kader van grondverzet. De doelstelling van dit advies is de verdere verspreiding van de Japanse Duizendknoop als gevolg van het hergebruik van bodemmaterialen tegen te gaan. U vindt het advies hier

De geformuleerde voorstellen hebben enerzijds betrekking op een eventuele uitbreiding van de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag (bvb. de hanteren driedelige code). Anderzijds worden er ook suggesties gedaan voor een nieuwe Code van Goede Praktijk voor het omgaan met de invasieve duizendknopen tijdens de uitvoering.

Dit advies mag zeker niet worden beschouwd als een definitieve procedure (*), maar is een basis voor verder overleg. 

Voorstellen & opmerkingen

Elisa Vermeulen van de Grondbank is nauw betrokken bij het project 'Bouwen op/aan gezonde bodem' (Zie ook hier). De problematiek van de Japanse Duizendknoop zit eveneens in de scope van dit project. Indien u opmerkingen heeft over het geformuleerde advies, of voorstellen heeft ter aanvulling, Gelieve die over te maken aan elisa.vermeulen@grondbank.be

(*) wij vragen bvb. expliciet om het voorstel van de code 322 nog niet in een technisch verslag toe te passen.