Aanleveren xml-formaat van de analyseresultaten

22.07.2021

Een kleine herinnering : wanneer u een technisch verslag of een addendum via onze Grondbank Community indient, vergeet dan niet de analysecertificaten in het juiste XML-formaat te uploaden. De xml's van de analyseresultaten dienen in hetzelfde formaat als bij oriënterende en bechrijvende bodemonderzoeken te worden aangeleverd. We verwijzen hiervoor ook naar de de website van OVAM : Uitwisseling digitale gegevens.  

Let wel : de xml-bestanden van analyseresultaten in het kader van de grondverzetsregeling dienen niet aangeleverd te worden via het webloket van OVAM, maar dienen eenvoudigweg als bestand te worden toegevoegd in onze Grondbank Community.  

Heeft u vragen over het vereiste XML-formaat of over hoe u deze bestanden kan uploaden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

grondbank@grondbank.be - 02/545 58 48