Aangepast onderzoeksprotocol PFAS brandweerkazernes en andere risicolocaties

21.12.2021

Zopas heeft OVAM het onderzoeksprotocol voor verkennende onderzoeken op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuim bijgestuurd.

Het protocol werd ook uitgebreid met richtlijnen met betrekking tot onderzoek op PFAS-verdachte risicolocaties zoals PFAS verwerkende of gebruikende industrie, waterzuivering, stortplaats, afvalverbranding, grondrecyclagecentra en slibverwerking.

Met dit protocol wil de OVAM een uniforme wijze van interpreteren en rapporteren bevorderen. Verkennende bodemonderzoeken die vanaf 1 januari 2022 ingediend worden moeten opgemaakt worden volgens dit nieuw onderzoeksprotocol.

U vindt het vernieuwde protocol hier.