2019 : nieuwe webapplicatie voor het beheer van uw grondstromen

22.11.2018

Grondbank werkt momenteel aan een volledig nieuwe webapplicatie die ons huidige systeem zal vervangen. De nieuwe applicatie plaatst gebruiksvriendelijkheid voorop en beschikt over een aantal nieuwe functionaliteiten.

Nieuwe VLAREBO

Onze nieuwe webapplicatie - en het achterliggende beheersysteem - wordt volledig afgestemd op de nieuwe bepalingen van het VLAREBO. Zo zal een aannemer gebruik kunnen maken van de nieuwe meldingstool, specifiek voor kleine werven waarvoor er geen technisch verslag moet worden opgemaakt.

De volume-balans van uw werven krijgt een meer centrale rol, zoals voorzien in de nieuwe grondverzetsregeling.

Intuïtief

De software is opgebouwd vanuit een meer intuïtieve partij-benadering. Het beheren van uw partijen grond of baggerspecie, al dan niet via een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of slibverwerking, wordt eenvoudiger en laat toe om de historiek op elke moment te raadplegen. TOP's, CGR's en CSV's kunnen ook grondverzettoelatingen aanvragen voor partijen uit verschillende conformverklaringen (administratieve vereenvoudiging).

De webapplicatie biedt uiteraard de gekende functionaliteiten aan, zoals het aanvragen van conformverklaringen, of het aanvragen van grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten. Daarnaast wordt onze webapplicatie ook een communicatie-platform, met chat-functie en een handig overzicht van uw mailverkeer en documenten (bvb. facturen). 

Administrator & users

Elke aangeslotene krijgt de mogelijkheid om 1 beheerder (administrator) en verschillende gebruikers (users) binnen zijn bedrijf toegang te geven tot de applicatie.

De nieuwe applicatie zal begin 2019 operationeel zijn. In een tweede fase worden de mogelijkheden verder uitgebreid.

Wij houden u zeker op de hoogte via onze nieuwsbrief of onze website.