Wie stelt een Rapport de Qualité des Terres op ?

In geval de grond zal worden afgevoerd van een werf, doet de opdrachtgever daarvoor beroep op een ‘Expert Sol’.  
Indien het een partij grond is die gestapeld ligt op een ‘Installation Autorisée’ (een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging,…), mag de exploitant van die vestiging zelf het ‘Rapport de Qualité des Terres‘ opstellen. Hij mag daarvoor uiteraard ook beroep doen op een ‘Expert Sol’.  
Hier vindt u een lijst van alle in het Waalse gewest erkende ‘Experts sol’.