Wie moet het technisch verslag laten opmaken?

In hoofdstuk XIII van het Vlarebo (art. 175) wordt expliciet aangegeven dat de bouwheer (aangeduid als 'initiatiefnemer van de werken') verplicht is om het technisch verslag te laten opmaken. In principe wordt het technisch verslag opgemaakt op de plaats waar de bodemmaterialen vrijkomen.

De bouwheer kan er echter voor opteren om de bodemmaterialen eerst te laten opslaan op een tussentijdse opslagplaats (TOP), centrum voor grondreiniging (CGR) of centrum voor slibverwerking (CSV). Vervolgens dient het technisch verslag opgemaakt te worden voor de gestockeerde partij(en). Dit wordt meestal contractueel bepaald tussen de bouwheer (opdrachtgever) en de aannemer die de uitgraving zal uitvoeren (of de TOP/CGR).

Het technisch verslag kan ook opgemaakt worden in opdracht van de steenbakkerij of betoncentrale die de bodemmaterialen heeft aanvaard.