Welke verplichtingen heb ik als ik uitgegraven bodem​ van Vlaanderen naar een IA in ​Wallonië transporteer?

 • Uw verplichting bij de Vlaamse EBBOrg
  - indien er reeds een TV + CTV is, dient u de afvoer naar Wallonië te melden 
  - indien er nog geen TV is heeft u geen verdere verplichting

 

 • Uw verplichting bij Walterre:  
  - uitgraving < 10 m³ en niet verdacht: geen verplichtingen 
  - uitgraving > 10 m³ of verdacht: notification de mouvement des terres 

 

 •  Algemeen : transport moet vergezeld zijn van een Identificatieformulier voor afvalstoffen​